مرور رده

آموزش

پایتون – قسمت اول

پایتونپایتون در سال 1998 توسط Guido Van Rossum ایجاد شد. پایتون یک زبان برنامه نویسی Open Source ، شی گرا، و‌ دارای کتابخانه‌های‌ بسیار غنی‌ می‌باشد. پایتون را میتوان در زمینه‌ی امنیت وب و... به کار‌برد. ازمهم‌ترین ویژگی‌ پایتون…